Vols treballar amb nosaltres?

 

El fet d’enviar el seu CV implica l’acceptació del justificant de recepció:

JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ DEL TEU CURRÍCULUM

En haver rebut el teu currículum, i en compliment del Reglament Europeu UE 679/2016 i la Llei

Orgànica 3/2018 de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, volem informar-ti que:

1.- Totes les dades contingudes en el mateix i que voluntàriament ens ha facilites, passen a formar part d’un tractament de dades personals el seu titular és GRUP SENIA.

2.- Que la finalitat d’aquest tractament és la disposar de dades de possibles de sol·licitants d’ocupació dels quals seran tractades respectant al màxim la seva intimitat.

3.- Que les seves dades no seran cedides a tercers sense el seu consentiment exprés, excepte en els supòsits marcats en l’esmentada legislació o per l’aplicació d’altres lleis que així ho regulen.

4.- Que l’haver-nos enviat tú mateix aquest currículum, entenem que autoritzes a la inclusió de les teves dades en aquest tractament i al fet que siguin tractades per a la finalitat descrita.

5.- Que el termini de conservació de les seves dades serà indefinit.

Així mateix, l’informem que pots dirigir-te a GRUP SÈNIA o bé per e-mail a info@senia.es per  d’exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió (dret a l’oblit), limitació de tractament, portabilitat de les dades, oposició, i si no és objecte de decisions automatitzades, indicant com Assumpte: “Drets Llei Protecció de Dades”, i adjuntant fotocòpia del teu DNI, tal com indica la llei.

En la mesura que GRUP SÈNIA necessiti incorporar a la seva plantilla més personal i que considerem que el teu perfil pot encaixar, ens posarem en contacte amb tu.

 

Pots enviar el teu CV aqui.