Quina és la diferència entre una parcel· la Standard i una parcel· la XL?

Les parcel·les Standard mesuren entre 60 i70 m2 i les parcel·les Xl mesuren entre 90 i 100m2.